KUNSTKAART UILENWIJSHEID

‘Zie je het probleem dan niet!’
Riep je.

Ik glimlachte.
‘Ik heb nog nooit in mijn leven een probleem gezien.’

© Nicole Erens